Sport fejlesztés program Határozat

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) TATABÁNYAI KENGURUK KOSÁRLABDA
CLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET kérelmező (székhelye: 2800 TATABÁNYA GYŐRI ÚT 27., adószáma: 18614691 – 1 – 11,
képviselője: VARGA ZOLTÁN) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló
információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

Teljes Dokumentum:
pdf
August 20, 2012 at 3 46 pm looks like you`ve had quite a bit of experience https://justdomyhomework.com/.